FANDOM


Nosau Di-Gwsg is a classic welsh superted episode. The welsh description is: Mae Rudolph a phlant eraill Cwm Cysglyd yn cael hunllefau. Ydi SuperTed a Smotyn yn gallu datrys y broblem? This episode first came out on S4C in the late 1980's. In 1998, It came on the welsh VHS of Superted a Sam Tan and Then in 2008, It came on the welsh DVD of Superted (2) Nosau Di-Gwsg.